Josef Vejmelka

JUDr. Josef Vejmelkaadvokát, JUDr.

Titul doktora práv získal v roce 1978 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1979 až 1985 působil jako podnikový právník v podniku zahraničního obchodu, kde se specializoval na obchodní a autorské právo. Od roku 1985 do roku 1990 pracoval jako podnikový právník v České státní pojišťovně se zaměřením na pojišťovací, obchodní a občanské právo. V roce 1988 byl jmenován jednatelem národní sekce AIDA. Josef Vejmelka je členem České advokátní komory a IBA. V roce 1990 začal pracovat v pražské pobočce advokátní kanceláře Heller Löber Bahn & Partner, kterou vedl a v níž od roku 1991 působil jako advokát. V této kanceláři vykonával svou advokátní praxi i v letech 1998 až 2000, kdy byla pobočkou advokátní kanceláře Bruckhaus Westrick Heller Löber a v letech 2000 až 2002, kdy tato kancelář byla součástí sítě advokátních kanceláří Freshfields Bruckhaus Deringer. V roce 2002 převzal společně s Petrem Wünschem pražskou pobočku advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer a založil veřejnou obchodní společnost advokátů Vejmelka & Wünsch, v.o.s. (nyní s.r.o.). Účastnil se jako řečník na řadě mezinárodních seminářů a konferencí. Hovoří plynně česky, slovensky, anglicky, německy a rusky. Je spoluautorem publikace Československé obchodní právo a autorem různých právních článků, týkajících se zejména otázek zahraničních investic, včetně příslušných programů aplikovaných v České republice, otázek soutěžního práva ve spojení s fúzemi (merger notification regime), problematiky autorskoprávních a pojišťovacích smluv. V současné době se specializuje na obchodní právo, fúze a akvizice, hospodářskou soutěž a na právo nemovitostí.

logo
Copyright (c) 2010 - 2022 Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Created by TANO - P.S. spol. s r.o.