Petr Wünsch

JUDr. Petr Wünschadvokát, JUDr.

Titul doktora práv získal v roce 1978 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1978 do roku 1980 pracoval jako právník v Československé obchodní bance, kde se zaměřoval na mezinárodní úvěrové smlouvy. Od roku 1980 do roku 1989 působil jako právník a později také jako vedoucí právního oddělení několika ministerstev příslušných pro oblast průmyslu a obchodu. V letech 1989 až 1991 se v rámci příslušné pracovní skupiny Úřadu průmyslového vlastnictví zabýval harmonizací základních československých průmyslověprávních předpisů se západoevropskými zákonnými úpravami. Petr Wünsch je členem České advokátní komory a IBA. Od roku 1991 do roku 1998 působil jako advokát v pražské pobočce advokátní kanceláře Heller Löber Bahn & Partner. V této kanceláři vykonával svou advokátní praxi i v letech 1998 až 2000, kdy byla pobočkou advokátní kanceláře Bruckhaus Westrick Heller Löber a v letech 2000 až 2002, kdy tato kancelář byla součástí sítě advokátních kanceláří Freshfields Bruckhaus Deringer. V roce 2002 převzal společně s Josefem Vejmelkou pražskou pobočku advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer a založil veřejnou obchodní společnost advokátů Vejmelka & Wünsch, v.o.s. (nyní s.r.o.). Hovoří česky, německy, anglicky, švédsky, rusky a slovensky (soudní tlumočník jazyka německého a švédského). Je spoluautorem publikace Československé obchodní právo a článků týkajících se zejména práva společností, jakož i mezinárodního práva soukromého a průmyslověprávní problematiky. V současné době se specializuje na obchodní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí, duševní vlastnictví, jakož i finanční a pracovní právo. Petr Wünsch je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

logo
Copyright (c) 2010 - 2022 Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Created by TANO - P.S. spol. s r.o.